NAJČEŠĆA PITANJA

Šta znači BPA free?

BPA ili Bisfenol-A je sastojak plastike koje zbog svojih specifičnih svojstava ima izuzetno veliku primenu, naročito u industriji hrane.

2010. godine pojavile su se informacije, zasnovane na istraživanjima američke Uprave za hranu i lekove, da upotreba ovog materijala kod proizvoda koji se koriste za ishranu dece može imati niz negativnih posledica po njihovo zdravlje – pojava astme u najranije životnom dobu, dok se kasnije mogu pojaviti hiperaktivnost, disleksija, poremećaji pažnje, problem u funkcionisanju štitne žlezde, a u najgorem slučaju, i kancerogena oboljenja.

Zbog svega navedenog, u Januaru 2011. godine, Bisfenol-A je stavljen na listu zabranjenih supstanci za proizvodnju proizvoda koji su namenjeni bebama i deci mlađoj od 3 godine. Od 2013. pojavile su se studije koje ublažavaju izveštaje prethodnih istraživanja i u kojima se kaže da veza između prisustva BPA i navedenih poremećaja nije sa sigurnošću potvrđena, ali je većina zemalja zadržala Zakone kojima se zabranjuje proizvodnja, uvoz ili korišćenje proizvoda za bebe u čijem sastavu se nalazi Bisfenol-A.

Preporuka roditeljima je da pre kupovine bilo kog proizvoda za bebe provere da li na pakovanju stoji oznaka BPA free što znači da je proizvod napravljen od materijala koji ne sadrže Bisfenol-A, ili oznaka 3 ili 7 što ukazuje na moguće prisustvo Bisfenola-A.

Koji proizvodi mogu sadržati BPA?

Bisfenol-A je izuzetno rasprostranjena komponenta koja ulazi u sastav najrazličitijih proizvoda – PC računara, CD-ova, sportske opreme, plastičnih escajga, kod većine metalnih poklopaca flaša za piće ili tegli, njime se oblažu konzerve za hranu, nalazi se u sastavu plastičnih flaša…

Ukoliko se na proizvodu nalazi oznaka 3 ili 7, velika je verovatnoća da on sadrži BPA.

Preporuka roditeljima je da pre kupovine bilo kog proizvoda za bebe provere da li na pakovanju stoji oznaka BPA free što znači da je proizvod napravljen od materijala koji ne sadrže Bisfenol-A.

Da li su staklene flašice BPA free?

Staklo je prirodan materijal i u njegov sastav ne ulazi Bisfenol-A tako da kod staklenih flašica nema bojazni o dove opasne supstance.

Staklene flašice su BPA free.

Šta je to „hladna sterilizacija“?

Hladna sterilizacija predstavlja proces sterilizacije sredstvima u obliku tablete ili tečnosti koje se mogu kupiti u svim apotekama i bolje opremljenim radnjama bebi opreme. Ovaj način koristi se za sterilizaciju artikala koji se ne smeju otkuvavati , npr, različitih vrsta glodalica.

Sva sredstva za hladnu sterilizaciju sadrže uputstva kojih se treba strogo pridržavati.

Da li pribor za jelo za bebe može da se pere u mašini za sudove?

U najvećem broju slučajeva da, ali je uvek potrebno pratiti instrukcije proizvođača koje su naglašene na pakovanju proizvoda. Najverovatnije je da je proizvod pogodan za pranje u mašini za sudove ali na najvišoj polici.

Šta su to „kognitivne sposobnosti“?

Kognitivne sposobnosti predstavljaju sposobnosti i mogućnosti osobe da uviđa, istražuje, analizira, zaključuje i rešava probleme koji je okružuju.

Prvenstveno se odnosi na sposobnost da se shvati uzročno-posledična veza između određenih događaja, kao i sled njihovih dešavanja. Druga karakteristika kognitivnih sposobnosti ili kognitivne inteligencije je da se određeni događaji ili ideje shvate kao modeli ili obrasci ponašanja. Na kraju, i ono najvažnije, je da se ti modeli ili teorije po kojima se neke stvari uvek javljaju zajedno, primene na konkretan problem u cilju njegovog rešavanja.

Kako su prve godine života najvažnije za razvoj intelektualnih sposobnosti deteta, veoma je važno omogućiti im stimulativno okruženje kako bi se njihov potencijal što bolje razvio.