Zašto bebe toliko vole da brbljaju kada progovore?

13-03-2018

 

Nova istraživanja pokazuju da kada bebe imaju priliku da čuju sopstveno brbljanje, to ih podstiče da još više „pričaju“.

 

Nema sumnje da su prvi pokušaji deteta da nešto kaže prava muzika za uši roditelja, mada bebe i svoje gugutanje i ciku doživljavaju na isti način. Prema najnovijim saznanjima, kada oslušnu svoje milozvučne slogove kao što su da-da ili ba-ba, to ih podstiče da nastave sa govorom.

 

Ispitivanje koje je sprovela Meri Fagan, profesor na Fakultetu za medicinske radnike Univerziteta u Misuriju obuhvatilo je 43 bebe, od kojih je 27 imalo normalan sluh, dok je 16 imalo ozbiljno oštećenje sluha i ugrađen kohlearani implant. Pre ugradnje implanta, ovih 16 beba je retko izgovaralo zvuke koji se ponavljaju, kao na primer da-da. Nakon ugradnje implanta, ne samo da su počeli da češće izgovaraju slogove koji se ponavljaju, nego su ih ponavljali po više puta u nizu - "da-da-da-da".

 

 

Drugim rečima, vrlo brzo su brbljali sa podjednakim oduševljenjem kao i deca koja su rođena sa zdravim sluhom.

 

Iz ovog istraživanja možemo zaključiti da Ovo ispitivanje pokazalo je da „reči“ koje bebe „govore“ na samom početku razvoja govora, deluju podsticajno na njihov razvoj govora uopšte.

 

„Ispitivanja drugih naučnika idu u prilog pretpostavci da bebe formiraju mentalne predstave sopstvenog rudimentarnog govora, kao što su  pomenuti nizovi slogova, što isto tako može da objasni činjenicu da bebe radije koriste glasove koje same stvaraju, umesto glasova koje odrasli najčešće koriste u govoru sa decom."

 

 

To što beba voli da sluša svoje prve reči i uživa u njima, nipošto ne znači da roditelji treba da zanemare svoju ulogu u razvoju govora svoje bebe.

„Ovo ispitivanje ni na koji način ne umanjuje važnost razgovora drugih, u kome bebe učestvuju kao obični slušaoci. Uvažavajući važnost činjenice da deca uče slušajući druge, ispitivanje nam nedvosmisleno pokazuje da deca nisu pasivni primaoci reči  koje im upućujemo“, ističe Fagan. "Bebe su veoma ativno uključene u sopstveni proces razvoja."

 

Izvor: parents.comUspešno ste se prijavili na newsletter listu. Hvala!