Plastične flašice

RK1 Plastična flašica 125ml

Flašica sa silikonskom cuclom 125ml

RK07 Set za pranje flašica i cucli

RK2 Plastična flašica 250ml

Flašica sa silikonskom cuclom 250ml

RK03 PP Plastična flašica 125ml – super clear

Napravljena od visokokvalitetne plastike bez bisfenola.

RK 04 Plastična flašica 250 ml – super clear!

Napravljena od visokokvalitetne plastike bez bisfenola.

RK05 Silikonska cucla M/L

Napravljena u skladu sa najvišim standardima.

RK70 Plastična flašica 125 ml

Flašica sa širokim grlom 125 ml

RK71 Plastična flašica 250 ml

Flašica saširokim grlom 250 ml

RK75 Plastična flašica 250 ml

RK75 Đevrek flašica 250 ml