Escajg

RK33 Pribor za jelo u kutiji

Zaštitna kutija omogućava da pribor za jelo uvek bude čist

RK34 Set kašika 2/1

Kašike sa dugim drškama omogućavaju lakše hranjenje i garantuju manji nered

RK35 Kašike osetljive na toplotu 3/1

Set kašika koje menjaju boju ukoliko temperatura hrane nije odgovarajuća